• 1

Kan ik nog een woning kopen?

Nee, helaas. Alle koopwoningen zijn verkocht. Eerder werkten we met een wachtlijst, maar alle woningen hebben nu dus officieel een eigenaar. Mocht iemand van ons zijn huis verkopen, dan is het aan hem of haar om een koper te vinden. Ben je geïnteresseerd, dan kunnen we je informeren als er op termijn zo'n verkoop plaatsvindt. Wil je op de geïnteresseerdenlijst? Mail ons.


Kan ik nog een woning huren?

Ook alle huurwoningen worden bewoond. Voor de huurwoningen hebben we wel een wachtlijst. 

Als je naarstig op zoek bent naar een woning en hoopt op korte termijn naar Soesterhof te verhuizen, moeten we helaas je verwachtingen temperen. Alle bewoners hebben bewust gekozen om hier te wonen, wat betekent dat er maar heel af en toe een woning beschikbaar komt. De kans is groot dat je jaren moet wachten. Aanmelden voor de wachtlijst heeft dus vooral zin als je Soesterhof als toekomstbeeld voor je ziet.

 

Wanneer kom ik aanmerking?

Alle huurwoningen van Soesterhof zijn sociale huurwoningen. Omnia is de woningcorporatie die de huurwoningen verhuurt. Je komt in aanmerking voor een sociale huurwoning als je (verzamel)inkomen niet meer dan 44.035 euro (eenpersoonshuishouden) of 48.625 euro (meerpersoonshuishouden) is (prijspeil 2023). 

De Woningwet bepaalt dat woningcorporaties woningen passend moeten toewijzen: het inkomen van een nieuwe huurder moet passen bij de huurprijs. Op de website van Omnia kan je meer lezen over passend toewijzen. In het schema op deze pagina zie je tot welk bedrag je mag huren op basis van jouw inkomen en samenstelling van je huishouden. 

Naast dat je inkomen passend moet zijn, moet je ook ingeschreven staan als woningzoekende bij Woningnet Regio Eemvallei om in aanmerking te komen voor een huurwoning. Omdat wij onze eigen wachtlijst mogen hanteren, is de duur van je inschrijving bij Woningnet minder van belang.

Over de huurwoningen

Aan de Machinist staan de 12 huurwoningen: 8 grondgebonden tweelaagse woningen en 4 appartementen. Er zijn twee typen grondgebonden woningen, de ene een paar vierkante meter groter dan de andere. De appartementen zitten op de tweede verdieping en zijn per trap te bereiken. Per twee appartementen wordt er een trapopgang gedeeld. 

De meeste woningen hebben twee slaapkamers. In een enkele woning is een derde slaapkamer gecreëerd. De huurwoningen hebben plusminus tussen de 65 en 82 vierkante meter vloeroppervlak. Daarnaast heeft elke huurwoningen een eigen berging. 

Benieuwd naar de plattegronden van de woningen? klik hier.* 

 

Type woning Kale huurprijs** (prijspeil 2022)
4 grondgebonden huurwoningen rondom portiek met uitbouw €673,88
4 grondgebonden woningen zonder uitbouw €629,38
4 appartementen op de tweede verdieping, waarvan één wildcard €629,38

Hoe kan ik op de wachtlijst komen?

 1. Aanmelden als geïnteresseerde
  Lijkt Soesterhof iets voor jou en wil je op de wachtlijst voor een huurwoning komen? De eerste stap is om te melden dat je geïnteresseerd bent. Dat kan door dit formulier in te vullen. Wij vragen dan het volgende van je: 
  • of je je kan vinden in de visie en kernwaarden van Soesterhof
  • of je in aanmerking komt voor sociale huur (in Amersfoort)
  • wat de samenstelling van je huishouden is
  • tot welk huurbedrag je mag huren
  • in welke type woningen je geïnteresseerd bent
  • je contactgegevens
  Als je voldoet aan de eisen voor sociale huur, dan plaatsen we je op de geïnteresseerdenlijst voor de huurwoningen.

 2. Kennismakingsbijeenkomst. 
  Drie keer per jaar organiseren we een kennismakingsbijeenkomst voor de geïnteresseerden in een huurwoning van Soesterhof. Doel van de bijeenkomst is een wederzijdse kennismaking in informele sfeer, om van beide kanten te proeven of wonen in Soesterhof bij je past. Zie in het groene vlak rechtsboven op deze pagina wanneer de bijeenkomsten gepland zijn.
  • Om te voorkomen dat er te veel mensen op de wachtlijst komen te staan, kunnen we ervoor kiezen om het aantal mensen dat uitgenodigd wordt voor een kennismakingsbijeenkomst te beperken.
  • Lukt het je niet om bij een bijeenkomst te zijn, geef het dan door. Als je meermaals zonder opgaaf van redenen niet bij een kennismakingsbijeenkomst bent geweest, gaan we ervan uit dat je niet meer geïnteresseerd bent en halen we je van de geïnteresseerdenlijst.

 3. Motivatiebrief
  Ben je door de kennismakingsbijeenkomst enthousiast geworden en wil je inderdaad op de wachtlijst geplaatst worden, dan vragen we je een motivatiebrief te schrijven. Die wordt met de leden van Soesterhof gedeeld. Bij het besluit of een geïnteresseerde wel of niet op de wachtlijst geplaatst wordt, kijken we niet alleen naar formele criteria, maar ook of het huishouden volgens ons binnen de vereniging past

 4. Inschrijfgeld
  Als geen van de leden overwegend bezwaar heeft tegen plaatsing op de wachtlijst, dan word je op de wachtlijst geplaatst. Voor plaatsing op de wachtlijst vragen we inschrijfgeld. Een kleine bijdrage van 10 euro. Je krijgt bericht van ons als we het bedrag binnen hebben en je op de wachtlijst geplaatst bent.

Een huurwoning komt vrij: hoe kiezen we iemand van de wachtlijst?

 • Uitgangspunt is dat we het huishouden uitnodigen dat het langst op de wachtlijst staat, mits het in aanmerking komt voor de betreffende woning (inkomen en samenstelling huishouden passend).

 • Voor de grotere grondgebonden huurwoningen (rondom portiek met uitbouw) geldt dat meerpersoonshuishoudens (drie of meer personen) voorrang hebben ten opzichte van één- of tweepersoonshuishoudens. Tweepersoonshuishoudens hebben voorrang ten opzichte van eenpersoonshuishoudens.

 • Voordat de woning aan iemand van de wachtlijst aangeboden wordt, informeren we of een van de huidige leden interesse heeft in de woning (reactietermijn: 24 uur). 

  • Voor de grotere grondgebonden woningen (rondom portiek met uitbouw) geldt dat twee- of meerpersoonshuishoudens op de wachtlijst voorrang hebben ten opzichte van huidige huurders in een één- of tweepersoonshuishouden.

 • Als meerdere huishoudens in dezelfde week op de wachtlijst zijn gekomen en ze komen allemaal in aanmerking voor de woning die vrijkomt, dan laten we diversiteit meespelen in de afweging wie we uitnodigen voor de huurwoning. 

 • Binnen acht werkdagen nadat Omnia de huuropzegging aan Soesterhof heeft doorgegeven, moeten wij een huurder aandragen. Binnen die acht werkdagen, moet de potentiële nieuwe huurder ook het huis bezichtigd hebben. Het kan natuurlijk altijd dat iemand afhaakt, daarom nodigen we meerdere mensen van de wachtlijst tegelijk uit voor een bezichtiging.

  • Als je bij een van de huishoudens bovenaan de wachtlijst hoort die we uitnodigen voor een bezichtiging, maar we je niet binnen 48 uur telefonisch of per mail kunnen bereiken, dan vervalt die ronde je kans op de woning. Het is dus belangrijk dat wij altijd de juiste contactgegevens van je hebben.

  • Na de bezichtiging heb je tot 12.00 uur de volgende dag de tijd om aan te geven of je aangedragen wil worden voor de woning, tenzij anders afgesproken.

 • Wij geven aan Omnia door welk huishouden van de wachtlijst wij aandragen. Omnia biedt daarna formeel de woning aan aan dit huishouden en controleert of het voldoet aan alle eisen. Als uit deze controle blijkt dat de huurder niet aan de (wettelijke) eisen voldoet, dan gaat de woning naar de volgende op de wachtlijst.

  • Omnia vraagt de volgende stukken: inkomensverklaring of meest recente definitieve aanslag inkomstenbelasting, verhuurdersverklaring, acceptatie- en gegevensformulier en uittreksel basisregistratie personen en woonhistorie bij de gemeente waar je staat ingeschreven. En indien gescheiden of niet meer samenwonend en je wil je kinderen ook inschrijven dan is een onderbouwing aan de hand van een gerechtelijke uitspraak, echtscheidingsconvenant of ouderschapsplan noodzakelijk. Het is handig om (een deel van) deze documenten al klaar te hebben liggen, zodat je niet door Omnia afgewezen kan worden vanwege het niet of te laat kunnen aanleveren ervan.

 

Wildcardwoning 

Een van de vier appartementen op de tweede verdieping is de wildcardwoning. De wildcardwoning is een sociale huurwoning die bedoeld is voor mensen die vanuit de hulpverlening ondersteuning krijgen en toe zijn aan een volgende stap richting zelfstandigheid en baat hebben bij warm nabuurschap.


Profielschets kandidaat wildcardwoning

Het is goed te weten, dat je aan een aantal voorwaarden moet voldoen om voor de wildcardwoning in aanmerking te komen.


Een absolute voorwaarde is:

 • dat je voldoet aan de algemene voorwaarden om in een sociale huurwoning van Omnia in de Regio Eemvallei te mogen wonen.

Daarnaast willen we natuurlijk ook met je kennis maken, van je horen waarom je op Soesterhof wil wonen en wat je ideeën daar over zijn.

Ook is het goed te bespreken of jij zelfstandig je huishouden kan regelen, of het prettig is dat er vanuit Soesterhof contact is met jouw zorgverlener en wat je verwachtingen zijn ten aanzien van het wonen op Soesterhof. We moeten er uiteindelijk allemaal blij van worden, toch?

Wij (de bewoners van Soesterhof) vinden het belangrijk dat je, net als wij:

 • Het fijn vindt om samen met je buurtgenoten activiteiten te ondernemen, en jouw enthousiasme, kennis en kunde actief inzet bij bijvoorbeeld een werkgroep.

 • Van nature omziet naar je buurtgenoten en het prettig vindt dat zij dat ook naar jou doen.

 • In staat bent om in openheid het gesprek aan te gaan als iets je dwarszit.

 • Deelneemt aan de Algemene Leden Vergaderingen (ALV) om op de hoogte te blijven van wat aandacht vraagt met betrekking tot het wonen op Soesterhof.

 • Als vanzelfsprekend nadenkt over hoe je het milieu kan ontlasten, en daarbij doet wat past binnen jouw mogelijkheden.

 • Bereid bent om financieel (voor huurders: € 5,- per volwassene per maand) bij te dragen in de kosten voor algemeen gebruik, onderhoud en inrichting van de binnentuin en Het Tuinhuis bij de Perenboom.

 • Het leuk vindt om af en toe mee te werken in de tuin of met onderhoudsklussen, en het geen probleem vindt om 1x per jaar Het Tuinhuis bij de Perenboom schoon te maken.

Wil je graag (ook) op de wachtlijst voor de wildcardwoning, meld je dan als geïnteresseerde en geef in het formulier aan dat je je herkent in het profiel voor deze woning.


Goed om te weten dat de gerealiseerde woningen op een paar punten afwijken van deze plattegronden. Je kunt aan de plattegrond dus geen rechten ontlenen. 

** Houd daarnaast rekening met ± €15 - €30 aan verenigings- en servicekosten per maand.