• 1

Kan ik nog een woning kopen?

Nee, helaas. Alle koopwoningen zijn verkocht. Eerder werkten we met een wachtlijst, maar alle woningen hebben nu dus officieel een eigenaar. Mocht iemand van ons zijn huis verkopen, dan is het aan hem of haar om een koper te vinden. Ben je geïnteresseerd, dan kunnen we je informeren als er op termijn zo'n verkoop plaatsvindt. Wil je op de geïnteresseerdenlijst? Mail ons.


Kan ik nog een woning huren?

Ook alle huurwoningen worden bewoond. Voor de huurwoningen hebben we wel een wachtlijst. 

 

Wanneer kom ik aanmerking?

Alle huurwoningen van Soesterhof zijn sociale huurwoningen. Omnia is de woningcorporatie die de huurwoningen verhuurt. Je komt in aanmerking voor een sociale huurwoning als je (verzamel)inkomen niet meer dan 40.024 euro is (prijspeil 2021). 

De Woningwet bepaalt dat woningcorporaties woningen passend moeten toewijzen: het inkomen van een nieuwe huurder moet passen bij de huurprijs. Op de website van Omnia kan je meer lezen over passend toewijzen. In het schema op deze pagina zie je tot welk bedrag je mag huren op basis van jouw inkomen en samenstelling van je huishouden. 

Naast dat je inkomen passend moet zijn, moet je ook ingeschreven staan als woningzoekende bij Woningnet Regio Eemvallei om in aanmerking te komen voor een huurwoning. Omdat wij onze eigen wachtlijst mogen hanteren, is de duur van je inschrijving bij Woningnet minder van belang.

Over de huurwoningen

Aan de Machinist staan de 12 huurwoningen: 8 grondgebonden tweelaagse woningen en 4 appartementen. Er zijn twee typen grondgebonden woningen, de ene een paar vierkante meter groter dan de andere. De appartementen zitten op de tweede verdieping en zijn per trap te bereiken. Per twee appartementen wordt er een trapopgang gedeeld. 

De meeste woningen hebben twee slaapkamers. In een enkele woning is een derde slaapkamer gecreëerd. De huurwoningen hebben plusminus tussen de 65 en 82 vierkante meter vloeroppervlak. Daarnaast heeft elke huurwoningen een eigen berging. 

Benieuwd naar de plattegronden van de woningen? klik hier.* 

 

Type woning Kale huurprijs (prijspeil 2020)
4 grondgebonden huurwoningen rondom portiek met uitbouw €663,40
4 grondgebonden woningen zonder uitbouw €619,01
4 appartementen op de tweede verdieping €619,01

 

Hoe kan ik op de wachtlijst komen?

 1. Aanmelden als geïnteresseerde
  Lijkt Soesterhof iets voor jou en wil je op de wachtlijst voor een huurwoning komen? De eerste stap is om te melden dat je geïnteresseerd bent. Dat kan door dit formulier in te vullen. Wij vragen dan het volgende van je: 
   
  • of je je kan vinden in de visie en kernwaarden van Soesterhof
  • of je in aanmerking komt voor sociale huur (in Amersfoort)
  • wat de samenstelling van je huishouden is
  • tot welk huurbedrag je mag huren
  • in welke type woningen je geïnteresseerd bent
  • je contactgegevens

  Als je voldoet aan de eisen voor sociale huur, dan plaatsen we je op de geïnteresseerdenlijst voor de huurwoningen.

 2. Kennismakingsbijeenkomst. 
  Eens per kwartaal organiseren we een kennismakingsbijeenkomst voor de geïnteresseerden in een huurwoning van Soesterhof. Doel van de bijeenkomst is een wederzijdse kennismaking in informele sfeer, om van beide kanten te proeven of wonen in Soesterhof bij je past. Zie in het groene vlak rechtsboven op deze pagina wanneer de bijeenkomsten gepland zijn.
  • Zolang het nodig is - in verband met corona - organiseren we de kennismakingsbijeenkomsten digitaal.
  • Om te voorkomen dat er te veel mensen op de wachtlijst komen te staan, kunnen we ervoor kiezen om het aantal mensen dat uitgenodigd wordt voor een kennismakingsbijeenkomst te beperken.
  • Lukt het je niet om bij een bijeenkomst te zijn, geef het dan door. Als je na twee uitnodigingen zonder zwaarwegende redenen nog niet bij een kennismakingsbijeenkomst bent geweest, dan halen we je weer van de geïnteresseerdenlijst.

 3. Motivatiebrief
  Ben je door de kennismakingsbijeenkomst enthousiast geworden en wil je inderdaad op de wachtlijst geplaatst worden, dan vragen we je een motivatiebrief te schrijven. Die wordt met de leden van Soesterhof gedeeld. Bij het besluit of een geïnteresseerde wel of niet op de wachtlijst geplaatst wordt, kijken we niet alleen naar formele criteria, maar ook of het huishouden volgens ons binnen de vereniging past. 

 4. Inschrijfgeld
  Als geen van de leden overwegend bezwaar heeft tegen plaatsing op de wachtlijst, dan word je op de wachtlijst geplaatst. Voor plaatsing op de wachtlijst vragen we inschrijfgeld. Een kleine bijdrage van 10 euro. Je krijgt bericht van ons als we het bedrag binnen hebben en je op de wachtlijst geplaatst bent.

Een huurwoning komt vrij: hoe kiezen we iemand van de wachtlijst?

 • Uitgangspunt is dat we het huishouden uitnodigen dat het langst op de wachtlijst staat, mits het in aanmerking komt voor de betreffende woning (inkomen en samenstelling huishouden passend).

 • Voor de grotere grondgebonden huurwoningen (rondom portiek met uitbouw) geldt dat meerpersoonshuishoudens (drie of meer personen) voorrang hebben ten opzichte van één- of tweepersoonshuishoudens. Tweepersoonshuishoudens hebben voorrang ten opzichte van eenpersoonshuishoudens.

 • Voordat de woning aan iemand van de wachtlijst aangeboden wordt, informeren we of een van de huidige leden interesse heeft in de woning (reactietermijn: 24 uur). 
  • Voor de grotere grondgebonden woningen geldt dat twee- of meerpersoonshuishoudens op de wachtlijst voorrang hebben ten opzichte van huidige huurders in een één- of tweepersoonshuishouden.

 • Als meerdere huishoudens in dezelfde week op de wachtlijst zijn gekomen en ze komen allemaal in aanmerking voor de woning die vrijkomt, dan laten we diversiteit meespelen in de afweging wie we uitnodigen voor de huurwoning. 

 • Binnen acht werkdagen nadat Omnia de huuropzegging aan Soesterhof heeft doorgegeven, moeten wij een huurder aandragen. Binnen die acht werkdagen, moet de potentiële nieuwe huurder ook het huis bezichtigd hebben. Het kan natuurlijk altijd dat iemand afhaakt, daarom nodigen we meerdere mensen van de wachtlijst tegelijk uit voor een bezichtiging.

 • Wij geven aan Omnia door welk huishouden van de wachtlijst wij aandragen. Omnia biedt daarna formeel de woning aan aan dit huishouden en controleert of het voldoet aan alle eisen. Als uit deze controle blijkt dat de huurder niet aan de (wettelijke) eisen voldoet, dan gaat de woning naar de volgende op de wachtlijst.

 

Goed om te weten dat de gerealiseerde woningen op een paar punten afwijken van deze plattegronden. Je kunt aan de plattegrond dus geen rechten ontlenen.