• 1

Hoe gaat Soesterhof eruitzien?

In dit stadium van het project kunnen we de bouwtekeningen nog niet openbaar maken. We zijn een heel eind, maar definitief zijn de tekeningen nog niet.

Verder is het geen geheim dat we inzetten op veel groen, en dat er behalve onze particuliere tuinen ook een collectieve tuin komt. Onze idealen qua vormgeving hebben we samengevat in ons beeldkwaliteitsplan. Dat document geeft een aardig beeld van hoe we willen wonen, maar is niet zaligmakend - eerder richtinggevend. Het Beeldkwaliteitsplan (pdf) lees je hier.

 

Hoeveel woningen komen er?

Rond de veertig. Het exacte aantal hangt af van onderhandelingen met de gemeente en de woningcorporatie.

Komen er ook huurwoningen?

Ja er komt een rijtje van 10 tot 12 sociale huurwoningen. Daarvan zijn er 8 grondgebonden, en er zijn 4 appartementen. Let wel: om in Soesterhof een woning te kunnen huren, moet je voldoen aan de inkomenstoets voor sociale huurwoningen.

Wanneer wordt Soesterhof opgeleverd?

Dat is moeilijk te zeggen bij bouwprojecten, en zeker bij projecten als deze. We zijn afhankelijk van de partijen waarmee we samenwerken. We gingen er vanuit dat we begin 2019 konden beginnen met bouwen, maar de afstemming met de gemeente kost helaas meer tijd dan we mochten verwachten. Op dit moment is het realistisch om te verwachten dat de palen medio 2019 de grond in gaan.

Van wie is de bouwgrond nu?

Van de NS. Maar we hebben een koopovereenkomst gesloten met de NS. Zodra wij gaan bouwen, wordt de kavel van Soesterhof.

Wat moet er nog gebeuren voordat jullie kunnen gaan bouwen?

  • Het belangrijkste: de gemeente moet het bestemmingsplan aanpassen en enkele vergunningen rond maken.

  • Het terrein moet worden gescand door de Explosieven Opruimingsdienst
  • We moeten definitieve overeenstemming bereiken over de huurwoningen. Daarover zijn we in gesprek met woningcorporatie Omnia en we maken goede voortgang.

Kan ik op de Soesterhof mijn eigen kavel bouwen?

Nee, Soesterhof is een collectief project. We ontwerpen samen één plan waarin alle woningen - van de huurwoningen tot de grootste koopwoningen - zijn opgenomen. Er is daarbij ruimte om je huis op bepaalde punten aan te passen aan je eigen smaak.

Moet ik lid zijn om een Soesterhof-huis te kunnen kopen?

Ja, we bouwen de Soesterhof als collectief. Dat betekent dat je lid moet zijn en moet bijdragen aan het uitwerken van de plannen om in de Soesterhof te kunnen wonen. Het is dus niet mogelijk om als niet-lid een huis te kopen.

Hoe duurzaam wordt Soesterhof?

Een uitgebreide beschrijving van onze doelstellingen vind je in ons Missie en visie-document (pdf).