• 1
 

Soesterhof nieuwe fase

We zijn begonnen aan een nieuwe fase

Het project is een nieuwe fase ingegaan! In april 2017 hebben we tijdens de ALV de zogenoemde ‘voorlopig ontwerp’-fase ingeluid, wat betekent dat we nu voor ieder huishouden gaan uitzoeken in welk huis het gaat wonen en in welke categorie dat huis qua vorm en formaat valt.

 

 

We hebben genoeg bewoners

Bijna vergeten te melden: we hebben evenveel inschrijvingen als huizen! Achter iedere Soesterhof-voordeur brandt straks dus licht. Nog niet iedereen is volwaardig lid, maar ook onze aspirant-leden hebben natuurlijk de ambitie om dat te worden. We gaan ervan uit dat er de komende tijd nog wat verloop zal zijn, en dus zijn geïnteresseerden nog steeds van harte welkom op de wachtlijst.

Heb je interesse? Als we weer een informatiebijeenkomst organiseren, melden we dat hier of op Facebook.

 

 soesterhof-contract-ns

De NS gaan ons de grond verkopen!

Groot nieuws! Het is zeker: de NS gaan ons de grond verkopen!

Tijdens de laatste algemene vergadering van 2016 hebben penningmeester Erik en voorzitter Joost ons contract met de NS ondertekend. Een mijlpaal. Met enorm veel dank aan Maaike (die het overleg met de NS begon), Erik (die de onderhandelingen overnam en tot een uitstekend einde bracht) en iedereen die heeft meegedacht. We hebben vastgelegd dat de grond van eigenaar wisselt op het moment dat we beginnen te bouwen. Dankzij de inspanningen van de rest van de vereniging komt dat moment ook steeds dichterbij.

 

 

Aanpassen Masterplan heeft voor ons geen gevolgen

Een paar weken geleden maakten de NS bekend dat ze de Hoofdloods op de Wagenwerkplaats gaan gebruiken om nieuwe treinen te stallen. Dat betekent dat een deel van het Masterplan, de zogeheten fase 3, niet gerealiseerd kan worden. Soesterhof ligt op de Wagenwerkplaats, maar niet op het gebied dat wordt aangepast. Deze beslissing heeft dus gelukkig geen invloed op het project.

De NS lichten binnenkort de belanghebbenden in. Het aanvankelijke plan is tot stand gekomen met inspraak vanuit de wijk, en de bedoeling is om nu weer zo te werk te gaan. Naar verwachting wordt het gewijzigde Masterplan in het voorjaar ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.