• 1
 

 soesterhof-contract-ns

De NS gaan ons de grond verkopen!

Groot nieuws! Het is zeker: de NS gaan ons de grond verkopen!

Tijdens de laatste algemene vergadering van 2016 hebben penningmeester Erik en voorzitter Joost ons contract met de NS ondertekend. Een mijlpaal. Met enorm veel dank aan Maaike (die het overleg met de NS begon), Erik (die de onderhandelingen overnam en tot een uitstekend einde bracht) en iedereen die heeft meegedacht. We hebben vastgelegd dat de grond van eigenaar wisselt op het moment dat we beginnen te bouwen. Dankzij de inspanningen van de rest van de vereniging komt dat moment ook steeds dichterbij.

 

 

Aanpassen Masterplan heeft voor ons geen gevolgen

Een paar weken geleden maakten de NS bekend dat ze de Hoofdloods op de Wagenwerkplaats gaan gebruiken om nieuwe treinen te stallen. Dat betekent dat een deel van het Masterplan, de zogeheten fase 3, niet gerealiseerd kan worden. Soesterhof ligt op de Wagenwerkplaats, maar niet op het gebied dat wordt aangepast. Deze beslissing heeft dus gelukkig geen invloed op het project.

De NS lichten binnenkort de belanghebbenden in. Het aanvankelijke plan is tot stand gekomen met inspraak vanuit de wijk, en de bedoeling is om nu weer zo te werk te gaan. Naar verwachting wordt het gewijzigde Masterplan in het voorjaar ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

 

 

Onze nieuwsbrief is uit!

Benieuwd hoe het er voor staat met het project? Je leest er alles over in de nieuwe editie van onze nieuwsbrief. Daarin vertellen we onder meer hoe we volop aan het brainstormen zijn met onze architecten en dat de gemeenteraad heeft Soesterhof groen licht gegeven. Klik hier voor de nieuwsbrief van zomer 2016.

 

 

De gemeente is akkoord met de nieuwe plannen voor ons terrein

Goed nieuws! De gemeenteraad heeft Soesterhof groen licht gegeven. Op 5 juli heeft ze ingestemd met het ‘masterplan’ voor de Wagenwerkplaats, het terrein waarop de Soesterhof komt te staan. Dat plan geeft in grote lijnen aan hoe het terrein er de komende jaren uit komt te zien.

Nu begint de volgende fase: de gemeente gaat voor de hele Wagenwerkplaats een nieuw bestemmingsplan opstellen. Dat bevat specifiekere informatie over wat waar gebouwd kan worden en is nodig om woningbouw op het terrein mogelijk te maken.

Vorige maand gaf de wethouder Yvonne Kemmerling al aan dat ze met ons in gesprek wil om te kijken hoe we nu tempo kunnen maken. Ook de raad vindt een versnelde procedure voor Soesterhof een goed idee. Ze heeft inmiddels een motie van PvdA en D66 aangenomen die dat bevestigt. Er zit dus schot in de zaak!