• 1

 

 

Het is bijna zover...

Nog een paar maanden en dan gaan de eerste palen in de grond! We zijn druk met de laatste voorbereidingen, zodat we in het najaar kunnen gaan bouwen. Tijd om bij te praten.

De vergunningen zijn rond

Eerst maar even een paar mijlpalen. De gemeente heeft onze bouwvergunning afgegeven en afspraken met ons gemaakt over wie wat betaalt bij de werkzaamheden op en rond de kavel. En: ons bouwplan is rond! Er zijn geen bezwaren ingediend tegen onze plannen. Dat zien we als een mooie uitkomst van het regelmatige contact dat we al een aantal jaren hebben met omwonenden.

Minstens zo belangrijk is dat we een aannemer hebben gecontracteerd: Van Bekkum uit Amersfoort. De afgelopen weken hebben we constructief en productief overlegd, en deze vrijdag hebben we met hen de overeenkomst getekend. We verwachten in oktober te kunnen bouwen. De oplevering is dan in 2021.

We zijn een stukje opgeschoven

Ook met de huidige eigenaar van de grond, de NS, zijn we er helemaal uit. De afgelopen maanden hebben we het veel gehad over zogeheten kaveloverschrijdingen: een paadje en schuurtjes die eigenlijk van onze buren zijn, maar die op de grond van onze kavel staan. We hebben inmiddels afgesproken dat wij deze kwesties overnemen van de NS. In de komende tijd zullen we daarover met de buren contact opnemen.

Weer op zoek naar bommen...

In de vorige nieuwsbrief vertelden we dat een speciaal bedrijf op de kavel heeft gezocht naar niet-gesprongen explosieven. Er is niks aangetroffen, en omdat de kavel iets van vorm is veranderd, moest er op een ander stukje grond opnieuw gespeurd worden. Dat is inmiddels gebeurd en wederom is niets gevonden.

f4c5ba2b-d70e-4e43-aab4-6af1a3c46a12.png

...en op zoek naar stenen

Bij de explosieven-zoektocht is veel grond afgegraven. Daarbij kwam meer naar boven dan alleen zand en aarde. De grond bevatte ook flink wat stenen, houtstronken, metaal en ander afval.

Dat moest eruit, en dus hebben we zelf de handen uit de mouwen gestoken. Over het verloop van twee weken hebben we zelf de grond uitgespit en alles dat er niet thuis hoorde op een berg gegooid. Zo besparen we flink wat geld. En omdat de grond nu een stuk schoner is, kunnen we het gebruiken op de kavel.

Nieuwe kopers, nieuwe huurders

Het afgelopen jaar hebben we wat verschuivingen gehad in het ledenbestand. Een paar huishoudens heeft vanwege persoonlijke omstandigheden het project verlaten. Bij de invulling van onze twee vrije huurwoningen streven we naar diversiteit, en dus nodigen we mensen uit die op de wachtlijst staan en die voldoen aan het profiel. We kijken daarbij naar de diversiteit en de samenstelling van de huishoudens.

Het masterplan

De gemeente is druk bezig met de invulling van de grond naast onze kavel. Onlangs heeft ze daar een nieuw 'masterplan' voor opgesteld. Dat is nu goedgekeurd door de gemeenteraad. Klik hier om het te lezen.

Woon je in de buurt, loop de komende tijd dan gerust even langs de kavel. Er staat van alles te gebeuren. In de loop van september worden bijvoorbeeld de gleuven gegraven voor de aanleg van het riool en nutsvoorzieningen. Als we de komende weken nieuws te melden hebben, vind je dat op onze Facebookpagina en op Twitter. Tot snel!