• 1

U bent van harte welkom om lid te worden van de Soesterhof en te helpen om de Soesterhof vorm te geven. Van nieuwe leden vragen we dat ze het onderstaande stappenplan doorlopen:

1. Aanwezig zijn bij een informatiemiddag/ -avond 

2. Invullen en per e-mail opsturen van een inschrijvingsformulier
Mits de contributie binnen de betaaltermijn wordt betaald geldt je aanmelddatum als inschrijfdatum.

3. Overmaken van de contributie voor aspirant-leden 

4. Bijwonen introductiebijeenkomst aspirant-leden
- Motivatie aspirant-leden
- Hoe werken wij? Belangrijkste besluiten/documenten. Wat verwachten we? Waar kan je informatie vinden?
- Wat denk je bij te kunnen dragen?

5. Invullen en per e-mail opsturen van de woonwensenenquête
Zodra deze beschikbaar is.

6. Als aspirant-lid bijwonen van twee ALV’s

7. Na het bijwonen van twee ALV’s en deelname aan een werkgroep kan een aspirant-lid bij het bestuur een gemotiveerd schriftelijk verzoek indienen om lid te worden, het bestuur besluit, na consultatie van de leden, over dit verzoek.
Mits binnen een maand na lidmaatschap aan de onder 8 genoemde voorwaarden wordt voldaan geldt de datum van het schriftelijke verzoek om lid te worden als inschrijfdatum.

8. Na toelating tot de vereniging door de ALV binnen 1 maand:
- Zitting nemen in een werkgroep
- Krediettoets uitvoeren en aan de penningmeester overleggen (in geval koopwoning)
- Ondertekenen projectdeelname-overeenkomst (PDO) en aan de secretaris overleggen 
Indien beschikbaar
- Jaarcontributie voor het lopende jaar betalen
De contributie wordt verrekend met de reeds betaalde contributie voor aspirant-leden
- Inleggeld betalen